Plan dla Zamościa:
pięć lat inwestycji w mieszkańców

O mnie
Andrzej Wnuk
Prawnik, wydawca, przedsiębiorca. Urodzony 11 listopada 1975 roku w Zamościu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, praca magisterska „Kara śmierci w prawodawstwie polskim” napisana pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Szumskiego.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2014 roku Prezydent Miasta Zamościa. Prezes Zarządu Grupy Wydawniczej SŁOWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, były Redaktor Naczelny „Kroniki Tygodnia”. Doradzał przy przejęciu oraz odbudowie Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie, największego polskiego producenta oleju rzepakowego i estrów rzepakowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Lider Zespołu Eksperckiego opracowującego na zlecenie Ministerstwa Pracy Standardy Kompetencji Zawodowych.

Działalność społeczna:
Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Cmentarza Parafialnego w Zamościu, organizator kwest na ten cel. Założyciel Zamojskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, będącej największą, bo 18-osobową reprezentacją zamojskiego środowiska dziennikarskiego. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Zamościa, Marcinie Zamoyskim. Animator Klastra Przemysłu Meblarskiego Polski Wschodniej (doradca Fundacji, będącej założycielem Klastra od lutego 2011), będącej organizacją skupiającą producentów mebli drewnianych oraz tapicerowanych. Ekspert w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne projektów infrastrukturalnych i nie inwestycyjnych dla: Grupy Wydawniczej SŁOWO Sp. z o.o. w ramach: PHARE 2000, RPO WL, PO IG, zarządzanie procesem wdrażania projektów realizowanych przez Grupę Wydawniczą SŁOWO sp. z o.o. w ramach PHARE 2000, RPO WL, (monitoring, promocja, sprawozdawczość, rozliczanie projektów inwestycyjnych, udział w procedurach udzielania zamówień publicznych, nadzór nad realizacja zadań merytorycznych, kontakty z IW, IP); autor projektów z PHARE 2002, m.in.: „Zamojskie Centrum Rozwoju Zawodowego”.

Żonaty, żona nauczycielka języka polskiego w renomowanym I LO w Zamościu. Autor książek („Historia klubu Agros Zamość”, kryminał o Zamościu „Fun Club”) i wielu artykułów na temat Zamościa. Z zamiłowania żeglarz, posiada uprawnienia sternika morskiego oraz certyfikat SRC. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2, potwierdzona certyfikatem TELC.

Moje idee